Tòa nhà văn phòng KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc

logo

Tòa nhà văn phòng KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc

Dự án
Dự án
Dự án
Dự án

Tòa nhà văn phòng KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc

 

Dự án Tòa nhà văn phòng KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc
Quy mô 15 tầng
GFA  31000m2 
Địa điểm

 Tỉnh Vĩnh Phúc 

Dự án khác

TOP