Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)

logo

Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)

Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án

Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)

 

Dự án Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)
Quy mô 27 tầng (Khách sạn), 32 tầng (Condotel)
Khách sạn  376 phòng
Condotel  465 căn hộ
GFA  112.167,1 m2 
Địa điểm

 TP. Vũng Tàu      

Dự án khác

TOP